📌Nâng hạng thẻ để tận hưởng ưu đãi của VNA

Có nhiều giải pháp khác để nâng hạng thẻ và tận hưởng ưu đãi của VNA.
➡️Mua dặm/chặng bay xét hạng
Hội viên có thể mua thêm dặm/chuyến bay xét hạng từ Chương trình Bông Sen Vàng để nâng hạng thẻ theo mức giá sau:
Tại Việt Nam: 2.350.000 đồng/1.000 dặm hoặc 1 chuyến bay
Thị trường ngoài Việt Nam: 100 USD/1.000 dặm hoặc 1 chuyến bay
➡️Chuyển đổi dặm thưởng sang dặm/chặng bay xét hạng
Hội viên được quyền chuyển đổi từ dặm thưởng đã tích lũy trong tài khoản sang dặm/chặng bay xét hạng để nâng hạng thẻ Bông Sen Vàng với đơn giá chuyển đổi:
15.000 dặm thưởng = 1.000 dặm xét hạng hoặc 1 chặng bay xét hạng

Facebook 00h00-23h59
Zalo 00h00-23h59
Gọi ngay
0902299161 00h00-23h59
Home

VÒNG QUAY MAY MẮN từ CƠ TRƯỞNG .vn

Quay ngay
Không bao giờ
Nhắc lại sau
Không, cảm ơn